Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění. 204/1948 Sb.

Main Author: Česká Republika
Format: Legislativní dokument
Language: Česky
Published: Česká Republika 1948
Online Access: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-204
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id zakony.3210121
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/1948-204" DocId="3210121" DocType="Zakon" Collection="cs" Code="1948-204" Year="1948" Batch="72" Number="204" Quote="204/1948 Sb." Title="Z&#xE1;kon, kter&#xFD;m se m&#x11B;n&#xED; z&#xE1;kon o volb&#xE1;ch do N&#xE1;rodn&#xED;ho shrom&#xE1;&#x17E;d&#x11B;n&#xED;" DeclareDate="1948-07-19" PublishDate="1948-08-06" EffectFrom="1948-08-06" LastUpdate="2022-09-06"/>
spelling
institution ZakonyProLidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Zakon
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění. 204/1948 Sb.
title Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění. 204/1948 Sb.
title_short Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění. 204/1948 Sb.
title_full Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění. 204/1948 Sb.
title_fullStr Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění. 204/1948 Sb.
title_full_unstemmed Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění. 204/1948 Sb.
title_sort zákon, kterým se mění zákon o volbách do národního shromáždění. 204/1948 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 1948
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-204
_version_ 1763156286475599872
score 11,718685