Vládní nařízení o služebních kategoriích důstojníků Sboru národní bezpečnosti. 201/1948 Sb.

Main Author: Česká Republika
Format: Legislativní dokument
Language: Česky
Published: Česká Republika 1948
Online Access: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-201
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id zakony.3210755
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/1948-201" DocId="3210755" DocType="Narizeni_vlady" Collection="cs" Code="1948-201" Year="1948" Batch="70" Number="201" Quote="201/1948 Sb." Title="Vl&#xE1;dn&#xED; na&#x159;&#xED;zen&#xED; o slu&#x17E;ebn&#xED;ch kategori&#xED;ch d&#x16F;stojn&#xED;k&#x16F; Sboru n&#xE1;rodn&#xED; bezpe&#x10D;nosti" DeclareDate="1948-07-12" PublishDate="1948-08-05" EffectFrom="1947-09-07" LastUpdate="2022-09-06"/>
spelling
institution ZakonyProLidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Narizeni_vlady
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Vládní nařízení o služebních kategoriích důstojníků Sboru národní bezpečnosti. 201/1948 Sb.
title Vládní nařízení o služebních kategoriích důstojníků Sboru národní bezpečnosti. 201/1948 Sb.
title_short Vládní nařízení o služebních kategoriích důstojníků Sboru národní bezpečnosti. 201/1948 Sb.
title_full Vládní nařízení o služebních kategoriích důstojníků Sboru národní bezpečnosti. 201/1948 Sb.
title_fullStr Vládní nařízení o služebních kategoriích důstojníků Sboru národní bezpečnosti. 201/1948 Sb.
title_full_unstemmed Vládní nařízení o služebních kategoriích důstojníků Sboru národní bezpečnosti. 201/1948 Sb.
title_sort vládní nařízení o služebních kategoriích důstojníků sboru národní bezpečnosti. 201/1948 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 1948
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1948-201
_version_ 1763156286316216320
score 11,718685